Wat is de houdbaarheid van Oil Plus 2C?

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de originele verpakking. 

Als je de A- en B-componenten samen mengt, is het mengsel maximaal 4 à 6 uur bruikbaar.